Proti tým, čo v Pána Ježiša Krista naozaj veria, je satan bezmocný.

(Martin Luther)

Nedeľa, 30.3.2014   4. pôstna nedeľa - Služby Božie s Večerou Pánovou o 10:00 hod.
viac informácií Detské služby Božie o 17:00 hod.
Sobota,29.03.2014   Stretnutie mládeže o 19:00 hod.
Piatok, 28.03.2014   Dorast FARA + Tabita a Tabita Fly o 17:00 hod.    viac informácií Tabita
Streda,26.03.2014   Pôstna večiereň v Badíne o 18:00 hod.
Utorok,25.03.2014   Pôstna večiereň v Rakytovciach o 18:00 hod.
Nedeľa, 23.3.2014   3. pôstna nedeľa - Služby Božie o 10:00 hod.
viac informácií Detská besiedka - 8.Božie prikázanie
Sobota,22.03.2014   Stretnutie mládeže o 19:00 hod.
Piatok, 21.03.2014   Dorast FARA + Tabita a Tabita Fly o 17:00 hod.    viac informácií Tabita
Streda,19.03.2014   Pôstna večiereň v Badíne o 18:00 hod.
Utorok,18.03.2014   Pôstna večiereň v Rakytovciach o 18:00 hod.
Nedeľa, 16.3.2014   2. pôstna nedeľa - Služby Božie o 10:00 hod.
Sobota,15.03.2014   Stretnutie mládeže o 19:00 hod.
Piatok, 14.03.2014   Dorast FARA + Tabita a Tabita Fly o 17:00 hod.    viac informácií Tabita
Streda,12.03.2014   Pôstna večiereň v Badíne o 18:00 hod.
Utorok,11.03.2014   Pôstna večiereň v Rakytovciach o 18:00 hod.
Nedeľa, 9.3.2014   1. pôstna nedeľa - Služby Božie o 10:00 hod.
viac informácií Detská besiedka - Poďme za Ježišom o 16:00 hod.
Sobota, 8.03.2014   Stretnutie mládeže o 19:00 hod.
Piatok, 7.03.2014   Dorast FARA + Tabita a Tabita Fly o 17:00 hod.    viac informácií Tabita
Nedeľa, 2.3.2014   Predpôstna nedeľa - Služby Božie o 10:00 hod.
viac informácií Detské služby Božie pre deti a rodičov v chráme Božom o 17:00 hod.
Sobota, 1.03.2014   Stretnutie mládeže o 19:00 hod.