Nikto nemá toľko poradcov ako ten, kto má Bibliu.

(Pavel Kosorin)

Piatok, 28.02.2014   Dorast FARA + Tabita a Tabita Fly o 17:00 hod.    viac informácií Tabita
Utorok, 25.02.2014   Biblická hodina v Rakytovciach o 18:00 hod.
Nedeľa, 23.2.2014   Nedeľa po Deviatniku.
                             Služby Božie s Večerou Pánovou o 10:00 hod.
Sobota, 22.02.2014   Stretnutie mládeže o 19:00 hod.
Nedeľa, 16.2.2014   Nedeľa Deviatnik - Služby Božie o 10:00 hod.
                             Zborový konvent o 10:00 hod.
viac informácií Detská besiadka - Nebesá rozprávajú o Božej sláve
Sobota, 15.02.2014   Športové popoludnie od 14:30 hod. v športovej hale v Badíne
Piatok, 14.02.2014   Dorast FARA + Tabita a Tabita Fly o 17:00 hod.    viac informácií Tabita
Nedeľa, 9.2.2014   5.nedeľa po Zjavení - Služby Božie o 10:00 hod.
Zasadnutie zborového presbyterstva o 13:30 hod. v kostole
viac informácií Detská besiadka - Premenenie Ježiša a snehobiele rúcho snežienky
Nedeľa, 2.2.2014   4.nedeľa po Zjavení - Služby Božie o 10:00 hod.
viac informácií Detská besiadka - Neboj sa, lebo ja som s tebou
Sobota, 1.02.2014   Stretnutie mládeže o 19:00 hod.