Najlepším spôsobom ako spoznať Boha je milovať čo najviac vecí.

(Vincent van Gogh)

Udalosti a komentáre - máj 2012

 
Štvrtok
31.5.
Zasadnutie zborového presbyterstva o 18:30 hod.
 
Pondelok
28.5.
2. slávnosť svätodušná - Služby Božie o 18:00 hod.
 
Nedeľa
27.5.
1. slávnosť svätodušná - Služby Božie s Večerou Pánovou
 
Sobota
26.5.
Stretnutie mládeže o 18:00 hod.
 
Piatok
25.5.
Stretnutie dorastu o 15:30 hod.
 
Nedeľa
20.5.
Nedeľa po Vstúpení - Služby Božie o 10:00 hod.
 
Sobota
19.5.
Stretnutie mládeže o 17:00 hod.
 
Piatok
18.5.
Stretnutie dorastu o 15:30 hod.
 
Nedeľa
13.5.
Služby Božie o 10:00 hod.
 
Sobota
12.5.
Stretnutie mládeže o 18:00 hod.
 
Piatok
11.5.
Stretnutie dorastu o 15:30 hod.
 
Nedeľa
6.5.
Služby Božie o 10:00 hod.
 
Sobota
5.5.
 
Piatok
4.5.
Stretnutie dorastu o 15:30 hod.