Každý má svoje veci poručiť Bohu a čo Boh dá, to radostne upotrebiť a veci budúce Bohu do správy srdečne poručiť.

(Martin Luther)

Udalosti a komentáre - jún 2011

 
Nedeľa
26.6.
1.nedeľa po Svätej Trojici
Služby Božie o 10:00 hod.
Detská besiedka - Poďme za Ježišom o 16:00 hod.
 
Sobota
25.6.
Stretnutie mládeže o 18:00 hod.
 
 
Piatok
24.6.
Stretnutie dorastu o 15:30 hod.
 
 
Nedeľa
19.6.
viac informácií Svätá Trojica - Konfirmácia    kázeň
Služby Božie s prisluhovaním Večere Pánovej o 10:00 hod.
 
Sobota
18.6.
viac informácií Seniorálna športová olympiáda Zvolenského seniorátu
v areáli Základnej školy v Sliači o 9:00 hod.
 
Piatok
17.6.
Stretnutie dorastu o 15:30 hod.
 
 
Pondelok
13.6.
2.slávnosť svätodušná
Služby Božie o 18:00 hod.
 
Nedeľa
12.6.
1.slávnosť svätodušná
Služby Božie o 10:00 hod.    kázeň
 
Nedeľa
5.6.
Nedeľa po vstúpení
Služby Božie o 10:00 hod.    kázeň
viac informácií Detská besiedka - Som Božie dieťa
 
Sobota
4.6.
Stretnutie mládeže o 18:00 hod.
 
 
Piatok
3.6.
Stretnutie dorastu o 15:30 hod.
 
 
Štvrtok
2.6.
Vstúpenie Krista Pána na nebesá
Služby Božie o 19:00 hod.