Každý má svoje veci poručiť Bohu a čo Boh dá, to radostne upotrebiť a veci budúce Bohu do správy srdečne poručiť.

(Martin Luther)

Zlatá konfirmácia 13.6.2010

ZLATÁ KONFIRMÁCIA, 13.jún 2010     Pozvánka       Fotogaléria     

Príhovor sestry Vierky Hudecovej
Ešte schod. Do chrámu poďme
celkom až k svätyni
a svoje srdcia spojme
s tými , čo vstúpili.

Zvláštny dych ovanie pery,
dotkne sa zhlboka,
kde znejú staré spevy
o spáse hriešnika.

Do chrámu pokojne poďme
a spolu kľaknime,
ako tí pred nami svorne,
kým boli nažive.

V hlbokej pokore s nimi
pevne sme spojení
tou vierou, čoi robí divy
od vekov na zemi,
ku svetlu vedie nás mocne,
budúcnosť preklenie .

Ešte schod, do chrámu poďme
ticho a pokorne .

Milí zlatí konfirmandi,

prešiel rok odvtedy, čo sme sa naposledy stretli pri rovnakej slávnosti ako je tá dnešná - spomienke na 50. výročie konfirmácie. Stretli sme sa so " zlatými konfirmandmi ".Sedeli v predných laviciach tak ako Vy a v mysliach hľadali slová odpýtanky od rodičov a krstných rodičov, ktoré v deň svojej konfirmácie vyslovili.

Hľadali a našli. I po 50-tich rokoch!

Som presvedčená, že by ste ich vedeli zopakovať i Vy , milí bratia a sestry.

Aké zvláštne...že v toku času niektoré slová a spomienky nevyblednú.

Prečo ?

Preto, že sú vzácne, že sú dôležité.

V slovách, ktoré ste vtedy odriekali je prosba, vďaka i nádej na odpustenie ktoré nám dáva náš Pán, v neho veríme a o jeho milosť prosíme stále - do dnešných dní.

Dnes sme sa stretli milí bratia a sestry aby sme si spomenuli na deň z pred 50-tich rokov, kedy ste boli konfirmovaní Vy.

Niektorí ste domáci, iní na návšteve v rodisku - všetci však DOMA pod klenbou tohoto chrámu, v dome nášho nebeského otca. On Vás sem pozýva každú nedeľu a sviatok.

Nedeľa - to je pozvánka
nedeľa to sú dvere.
Nedeľa to sú okná dokorán
a ponúknuté tebe
aby si vošiel,
nebol sám,
aby si našiel cestu k sebe.

Pod klenbu tohoto chrámu vás vaši rodičia a krstní rodičia priniesli ako nemluvniatka, aby váš život zverili nášmu nebeskému otcovi a vy ste dostali do daru sviatosť krstu svätého. O pár rokov neskôr ste tento dar a semienko viery - krstom zaštepené potvrdili pri konfirmácii.

Čo je to konfirmácia ?- znela 1. otázka z konfirmačnej prípravy. "Konfirmácia je slávnostné prijatie pokrstenej mládeže medzi dospelých údov cirkvi na základe osobného vyznania viery a potvrdenia krstnej zmluvy ". - Tak ste odrecitovali.

Všetky otázky ste ovládali, veď ste sa na to, aby ste so svojím osobným vyznaním viery dostali i druhý vzácny dar - sviatosť Večere Pánovej dva roky pripravovali .

Po prvýkrát v živote ste boli pozvaní k stolu Pánovmu a odvtedy ešte mnohokrát ...

Z času na čas z oka kanie
predpríprava na pokánie.

Nemám síl si hriechy rátať.
Nález, strata,
zrada brata...

Nevedome-vedome
zametiem len priedomie.
A čo skrýva komora?
Anjela či netvora...?

Ja nemám slov ani síl.
No On má a uhasil,
čo od vekov pálilo
v labyrinte omylov.

Tak keď slza z oka kanie,
tešievam sa na pokánie.
Hoci nemám síl či slov
môžem ďalej
bez okov.