Nemá zásluhy ten, kto nemá šťastia.

(Jonáš Záborský)