Životná múdrosť je dopúšťať sa v každom období života len tých omylov, ktoré sú v súlade s vekom.

(Pablo Picasso)

Služby Božie - koniec školského roka 2017/2018 - 1.7.2018

Služby Božie ku koncu šk. roka 2017/18, kazateľka - sestra farárka Hilda Gulácsiová – Faľová, námestná farárka zo Slov. cirkevného zbor ev. a. v. cirkvi v Budapešti a spevokol z Párnice.