Jediné, čo bude dôležité, keď odídeme, budú stopy lásky, ktoré sme zanechali.

(Albert Schweitzer)Ekumenické novoročné modlitebné stretnutie - 17.1.2010


Každý deň stretnúť človeka, deň, v ktorom nestretneš ho, stratený je. Preto každé úprimné stretnutie človeka s človekom je vždy dobré a Pánu Bohu milé.

V takomto duchu sa nieslo aj novoročné ekumenické stretnutie bratov a sestier katolíckeho a evanjelického cirkevného zboru, ktoré sa konalo 17. januára 2010 v evanjelickom chráme v Badíne.

Keď je človeku ťažko utieka sa k Bohu, veriac, že ten mu pomôže. Ján Markuš ako skladateľ, textár a interprét v jednej osobe vo svojej piesni vyjadril to čo cíti človek, keď mu sily ubúdajú a jedinou nádejou je viera v Pána Boha.

Brat farár Mgr. Miloš Jakubík sa prihovoril prítomným kázňou slova Božieho a vyzval ich, aby zveľaďovali talent a všetko to, čo im Pán Boh štedro nadelil. Nad jeho slovami sa mohli ešte prítomní zamyslieť aj pri velebnej organovej skladbe v bravúrnom podaní brata kantora Mgr. Art. Michala Egeda.

Dojemne a úprimne zneli modlitby, za pokoj a mier, za trpiacich a postihnutých katastrofou, za cirkev, kresťanov a jednotu, za predstavených sveta a štátu, za deti a mládež, za trpiacich a chorých, starých a nevládnych, za rodinu, za našu obec a cirkevné spoločenstvo, z úst modliacich sa katolíkov a evanjelikov.

Všetkých veriacich požehnal p.farár Mgr. Roman Dovala.

Spoločne strávené chvíle nech rezonujú dlho v srdciach všetkých, ktorí boli účastní prekrásneho ekumenického stretnutia.

„aby Kristus prebýval vierou vo vašich srdciach“ Ef 3,17
„ Pán Boh požehnaj a ochraňuj vás“ / z evanj. liturgie/


Pripravila: RNDr. Viera Kadlecová

Fotogaléria