Rozhor sa ohňom nadšenia a ľudia z celého sveta sa prídu pozerť na teba, ako horíš.

(John Wesley)

Ekumenicke modlitebné stretnutie - 21.1.2018

V nedeľu popoludní 21. januára o 15-tej hodine sme boli pozvaní na Ekumenické modlitebné stretnutie do Rímskokatolíckeho kostola v Badíne. Na úvod nás privítal pán farár z rímskokatolíckej farnosti v Badíne. Vypočuli sme si aj prelúdium pre organ. Naša sestra Miška nám prečítala epištolu z Listu Kolosenským 1, 14-20 a starozmluvný text proroka Ezechiela 3, 22-27, ktorého hlavnou myšlienkou bol dom vzdoru, prečítala p. Csomóová. Ďalším bodom programu bolo vystúpenie spevokolu Joyfull voices s pesničkami Vianočný rock and roll a Dieťa v sene. Po jeho vystúpení sme si vypočuli kázeň evanjelického farára, na tému z evanjelia podľa Marka 3, 20-30, v ktorej nadviazal myšlienku zo starozmluvného textu, vzdor-nevzdor voči Pánu Bohu.
Nasledoval hlavný bod programu, podľa ktorého sa stretnutie aj volá, Ekumenické modlitebné stretnutie - prosby, modlitby za rôzne oblasti života, po ktorom Joyfull voices zaspieval ešte dve piesne Pokoj Vám a Kánu galilejskú. Svojim spevom nás povzbudili aj seminaristi z rímskokatolíckeho seminára v Badíne. Na záver sme sa pomodlili modlitbu nášho Pána, dali si znak pokoja, prijali áronovské požehnanie a presunuli sa na faru, kde nás čakalo bohaté občerstvenie. Za celé stretnutie ďakujeme.


Eva Surkošová