Najrozumnejšia forma výchovy je príklad.

(Albert Einstein)

El rachúm (Boh ľútostivý)

Ktorí z vás ste pozerali hlavné správy na výročie reformácie 31.10.2016? Medzi inými, smutnými aj veselými správami ste mohli zachytiť, že pápež František pricestoval na návštevu do Švédska. Niektoré médiá to prezentovali ako celkom obyčajnú návštevu, ale niektoré boli presnejšie a presne povedali, prečo tam pápež František pricestoval. A tí, ktorý pápeža sledujú aj na Twitteri, zachytili jeho odkaz v predvečer reformácie: "Prosím, modlite sa, aby moja cesta mohla prispieť k jednote všetkých kresťanov." Pápež spolu s protestantmi začali oslavovať rok 500. výročia reformácie. To je niečo nevídané, Boh sa zľutoval nad rozdelenou cirkvou.

El chanún (Boh milostivý)

Spoločná bohoslužba hlavy rímskokatolíckej cirkvi a predstaviteľov Svetového luteránskeho zväzu je najväčšou ekumenickou udalosťou za posledných skoro 20 rokov. Kto pozná históriu reformácie, protireformácie, ako aj ďalší historický vývoj rozdelenia západnej kresťanskej cirkvi, ktorý je plný krutosti a nevraživosti na oboch stranách, tomu spoločné stretnutia musia pripadať ako zázrak. Keď sa teda spolu v Lunde modlili pápež František a tajomník Svetového luteránskeho zväzu Martin Junge za jednotu kresťanov, dali tým veľmi silný signál do sveta. V čase, keď sa svet stále viac a viac štiepy a krajiny sa vzájomne separujú a odcudzujú, oni sa rozhodli spájať. Ono spájanie a zbližovanie je to jediné, čo nám, nasledovníkom Pána Ježiša ostáva. O jednotu prosil aj Ježiš vo svojej arcipastierskej modlitbe. Boh sa zmiloval nad rozdelenou cirkvou.

El rav-chesed (Boh veľmi milosrdný)

Evanjelici a katolíci u nás v Badíne sa spolu modlievajú tiež. A to pravidelne, každý rok v januári, už dlhé roky. Raz v katolíckom kostole, raz v evanjelickom. Na tento rok to vyšlo u nás, v evanjelickom chráme. Mrazivé nedeľné popoludnie pri spoločných modlitbách sa rozhodlo stráviť pomerne dosť veriacich z oboch cirkví, mladších aj starších, domácich z Badína aj z fílií. Po prvý krát prišli aj rehoľné sestry zo seminára, čo ma mimoriadne potešilo a povzbudilo.Boh je veľmi milosrdný ku svojej rozdelenej cirkvi.

El hassoléach (Boh odpúšťajúci)

Kázňou nás povzbudil pán farár Miloš Jakubík z badínskej rímskokatolíckej farnosti. Hovoril o utrpení kresťanov vo svete a zdôraznil, že my tu na Slovensku sme veľmi požehnaní, keď tu slobodne môžeme vyznávať svoju vieru. Po kázni nasledovali modlitby pripravené veriacimi z oboch cirkví. Zazneli modlitby za obec, za mládež, zdravotníctvo, kultúru, školstvo a mnoho iných. Potom už nám na tvárach vyčarili úsmev deti v programe so svojou hrou na akordeóne a husličkách. Vianočné melódie nás preniesli o pár týždňov späť a zahriali nás pri srdci, zatiaľ čo na tele nám bola zima, lebo cez tie mrazy ani to naše 40 kW kúrenie nestíhalo. Boh odpúšťa svojej rozdelenej cirkvi.

El rachúm vechanún (Boh ľútostivý a milostivý)

Po programe v kostole sme sa rýchlo premiestnili do zborového domu, kde už bolo útulne a teplúčko, aj pod zub sa každému dačo ušlo. Pri družných rozhovoroch o všeličom, o veciach obyčajných aj neobyčajných sme spolu strávili spolu ešte nejakú tú hodinu. Nakoniec ostala len tradičná partia šiestich ľudí, ktorá už pár rokov vždy uzatvára každé podujatie v našom zbore pri jednom stole. Že ktorí to sú? To nepoviem, keď bude niečo nabudúce v zborovom dome, nakuknite okolo siedmej večer cez okienko a uvidíte :-). Tak to teda bolo s Ekumenickým modlitebným stretnutím roku Pána 2017. Aj keď každý rok je program podobný, vždy je to o niečom inom, o niečom novom. Vďaka Ti Pane za tieto chvíle. A verím, že jednota kresťanov je predmetom našich modlitieb po celý rok.

Pre tých, ktorí sú zvedaví, prečo každý odsek v texte má hebrejský nadpis, tu je vysvetlenie. Zvykom je, že veriaci tej cirkvi, ktorí sú hostia, vždy darujú domácim nejaký pekný darček. Tento rok veriaci z rímskokatolíckej farnosti darovali evanjelikom päť farebných hlinených tabuliek, na ktorých sú vlastnosti nášho Pána Boha v hebrejčine. Ak sa pôjdete pozrieť do zborového domu, už by mali niekde visieť…

J. Petrovič
Highslide JS Highslide JS

Fotogaléria Fotogaléria