Proti tým, čo v Pána Ježiša Krista naozaj veria, je satan bezmocný.

(Martin Luther)

Ekumenické modlitebné stretnutie, 22. január 2023

Ekumenické modlitebné stretnutie 2023 sa konalo v kostole CZ ECAV Badín.

V rámci cirkevných komunít sa striedame, čo sa týka miesta konania. O rok sa tešíme na pôde RKC. Tešíme sa však aj z toho, že to tohtoročné zhromaždenie veriacich s modlitbami a piesňami, organovými skladbami, so zvesťou slova a príhovormi, peknou účasťou bolo požehnané v pokoji, radosti i vzájomnom zdieľaní viery a života.

Ďakujeme Pánu Bohu za milosť stretávať sa, za to, že ľudia vedia prijať pozvanie a prísť, za to, že sú takí, ktorí radi slúžia spevom, hudbou, slovom, ktorí si pripravia modlitbu, ktorí nachystajú priestory, napečú, uvaria, pripravia darček, obetujú čas a sily, aby nám bolo dobre po všetkých stránkach.

Nech všetkých Pán sprevádza a žehná za to, že im záleží na veciach Božích, ktoré sa dotýkajú nášho života, budovania vzťahov, posilnenia viery. Ekuména je vzácna vec, a hoci sme v mnohom rozdelení, predsa hľadáme k sebe cesty, lebo v konečnom dôsledku je jasné, že cieľ máme rovnaký.

Slovom Božím poslúžil brat farár Miloš Jakubík, prihovoril sa Mons. Nepšinský, na organe hral Matúš Kucbel, piesňami mladých slúžila kapela Sestry na tretiu a chlapci.

Modlitby predniesli členovia RKC farnosti a CZ ECAV Badín. Buď Bohu chvála za všetko pekné, čo nám dal na EMS 2023.

Fotogaléria