Ak má byť niekto spasený, musí v Krista uveriť, jeho slovo počuť a skutkom ho až do smrti plniť.

(Jan Hus)

Detské služby Božie - 2.3.2014

"Ale tým, čo Ho prijali dal moc stať sa dietkami Božími..." J 1, 12


"Vojdite, plesajme, chválospevy spievajme!..." boli slová piesne č. 605 ES, ktorou dnes, v nedeľu 2.3. 2014 o 17.00 hodine, začali v poradí druhé večerné detské služby Božie. Deti spolu s rodičmi a starými rodičmi zaplnili dnes večer asi tak polovicu kostola. ( ale len tak, aby nebol nikto v lavici natesno) Na úvod všetkých privítal brat farár, potom sa pokračovalo tak ako na ranných službách Božích, ale predsa len trochu inak. Zaspievali sme piesne, aj tie zo spevníka, z takého toho evanjelického, z ktorého spievame všetci na nedeľných ranných službách Božích, ale zaspievali sme aj piesne z detského repertoáru, teda zo Spevníka Podľa Božej mapy. Po kázni slova Božieho o odpúšťaní a vzájomnej láske sme si pozreli krátky film s názvom "A odpusť nám viny naše...". Na samotný záver čakalo deti na fare pohostenie.

Večerné detské služby Božie sú vynikajúcou príležitosťou na vytvorenie spoločenstva u tých najmenších, ktorí to potrebujú najviac. Ako je to už obsiahnuté v názve, sú to detské služby Božie, ktoré sú venované našim najmenším. Nevadí, keď občas zamrnkajú, zaplačú, zakričia, vypýtajú si jesť, piť, cikať, kakať... Raz príde deň, keď z toho vyrastú. Teraz je najdôležitejšie to, aby pochopili, že existuje nejaký kostol, že je tam pán farár, že služby Božie majú nejaký poriadok a že kostol je nielen miestom, kde stretnú dobrých kamarátov, ale, že kostol je hlavne miesto na stretnutie sa s Pánom Bohom. Je veľmi dôležité viesť deti k návšteve kostola, aby sme raz neboli prekvapení, keď deti v našich kostoloch nebudú, len preto, že ich nemal kto do kostola privádzať. Veď práve toto bol a je spôsob a aj dôvod, prečo navštevujeme teraz služby Božie aj my. Boli to naši rodičia, starí rodičia, prastarí rodičia a generácia po generácii, ktorí svoje deti privádzali k Bohu po stáročia... A vďaka nim teraz navštevujeme pravidelne služby Božie aj my, ja, môj manžel a... A všetci, ktorí sa stretávame v kostole na službách Božích každú nedeľu.

Vďaka Pánu Bohu za nášho brata farára a jeho manželku, ktorí prišli s myšlienkou a aj realizáciou večerných detských služieb Božích. Nech ich Pán Boh žehná a dáva im silu v ich práci.

Daniela Kozová

Pridať na Facebook.com